Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PERMULAAN FASA HOLDING BAGI BAKAL REKRUT LELAKI PENGAMBILAN KE-165

PENANJONG GARISON, Isnin, 22 Julai 2019 - Seramai 270 bakal Rekrut Lelaki Pengambilan ke-165 telah melapor untuk menjalani Fasa Holding bermula pada hari Isnin, 22 Julai 2019 sehingga hari Jumaat, 02 Ogos 2019 bertempat di Kompeni Rekrut, Institut Latihan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Fasa Holding merupakan fasa pengenalan dimana bakal rekrut akan diberikan pendedahan awal dalam perlaksanaan latihan asas ketenteraan selama tempoh dua minggu.
MAJLIS DOA SELAMAT BAGI PERLAKSANAAN REGIONAL JUNGLE WARFARE SYMPOSIUM 2019

PENANJONG GARISON, ISNIN, 22 Julai 2019.   Institut Latihan, Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (IL ABDB) telah mengadakan Majlis Doa Selamat bagi Perlaksanaan Regional Jungle Warfare Symposium 2019 (RJWS 2019) di Dewan Nikmat, Penanjong Garison. Tujuan majlis tersebut diadakan adalah untuk menghargai penglibatan semua pihak daripada pelbagai agensi, termasuk Jabatan-Jabatan Kerajaan dan Unit-unit ABDB yang telah menjayakan RJWS 2019.MAJLIS PENUTUP KURSUS ASAS PENGENDALIAN MAKANAN DAN KATERER SESI 2019

PENANJONG GARISON, KHAMIS 18 Julai 2019. Majlis Penutup Kursus bagi Asas Pengendalian Makanan dan Katerer Sesi 2019 telah berjalan dengan lancar dan sempurna. Seramai 10 anggota telah menamatkan kursus tersebut yang terdiri daripada Tentera Darat Diraja Brunei seramai 05 orang, seorang daripada Institut Latihan ABDB dan 04 orang daripada Pasukan Simpanan Gurkha Sungai Akar. MAJLIS PENYAMPAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI WARAN DAN PTB-PTB KANAN IL ABDB

PENANJONG GARISON, Jumaat, 12 Julai 2019 - Satu Majlis Penyampaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Waran dan PTB-PTB Kanan IL ABDB telah diadakan pada hari ini bertempat di Mes PW/SSjn/Sjn, Penanjong Garison.
MAJLIS KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI-PEGAWAI INSTITUT LATIHAN ANGKATAN BERSENJATA DIRAJA BRUNEI

BERAKAS GARISON, Jumaat, 12 Julai 2019 -  Satu Majlis Kenaikan Pangkat bagi seramai 110 pegawai ABDB telah dilaksanakan hari ini bertempat di Mes Pegawai, Berakas Garison. Hadir bagi menyempurnakan majlis tersebut ialah Yang Mulia Mejar Jeneral Pengiran Dato Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud, Pemerintah ABDB.

PGWI1.jpg


View all News
< July 2019 >
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
 30 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1 
 2 
 3